HOME SHOP NOW Female Male Underwear Rider Clothing About Derriere Equestrian More >>
 
 

VÍTEJTE NA DERRRIERE JEZDECKÝ ..... JEZDECKÉ SPODNÍ PRÁDLO EXPERTS

Derriere Equestrian® spojil inovace, v?du a styl a vyvinul perfektní jezdecké spodní prádlo. Koncept Derriere Equestrian® byl vyvinut po n?kolikaletém výzkumu, získávání mnoha zkušeností a po pr?zkumu náro?ných požadavk? na spodní prádlo ve všech jezdeckých disciplínách. Okamžit? bylo jasné, že je t?eba, aby ?ada jezdeckého spodního prádla uspokojila každého z nás. Pro ženy byly vytvo?eny kalhotky klasické st?ihu ?i st?ihu s prodlouženou nohavi?kou. Kalhotky jsou k dostání ve variant? s v?decky navrženým systémem polstrování ?i bez polstrování, ale v bezešvém designu. Pro muže byly navrženy boxerky taktéž ve verzi s polstrováním ?i bez polstrování.

Prádlo Derriere bylo vytvo?eno v první ?ad? za ú?elem poskytnutí maximálního pohodlí a podpory sedu jezdce. Je vyrobeno z t?ch nejlepších italských tkanin, navíc ve velmi elegantním designu, který minimalizoval švy. K maximálnímu komfortu p?ispívá p?edevším kvalita použitých materiál? a jejich vlastnost „all-way stretch“. Žakárový design a barvy byly pe?liv? vybrány tak, aby naše produkty dosáhly žádoucího a vysoce elegantního vzhledu. Po celou dobu výzkumu, vývoje, prototypové výroby a testování jsme m?li vynikající zp?tnou vazbu na podp?rné polstrování u našeho jezdeckého prádla.

Správn? zvolené spodní prádlo pro jezdce je jednou z nejd?ležit?jších investic. Jezdci by nikdy nem?li nosit nevhodné spodní prádlo, ale naopak by m?li maximáln? využívat dob?e navržené prádlo pro jezdecký sport. Tím ovšem nejsou myšleny tradi?ní „kalhotky Bridget Jonesové“. Nyní mají jezdci po celém sv?t? luxusní výb?r – Derrier jezdecké spodní prádlo se stalo synonymem dokonalého stylu v kombinaci s výkonem.

MAXIMÁLNÍ KOMFORT PRO DOKONALÝ SED

Jezdecké prádlo Derriere je vyrobeno ze syntetické textilie, která perfektn? odvádí vlhkost a má bakteriostatické vlastnosti. Textilie poskytuje maximální prodyšnost a zárove? podporu, pohodlí, styl, kvalitu a svobodu pohybu. Pro jezdecký sport nehledejte jiné prádlo, než li Derriere Equestrian®. Jezdecké prádlo, které bylo vytvo?eno samotnými jezdci pro jezdce.

Read our latest news stories!
View our videos online
Introducing the new bra